Tid­ningar och TV

Sven­s­ka Dag­bladet

Dagens Nyheter

Sveriges TV

Sveriges Radio

Lexikon och Val­u­ta

Sven­s­ka Akademiens Ordlista

Väx­elkurs­er­na

Andra Hem­si­dor

Sven­s­ka Gustafskyrkan i Köpen­hamn

Damförenin­gen SWEA i Malmö 

1,6 millionklubben.dk

OBS. Gustafskyrkan, SWEA och 1,6 mil­lion­klubben har intres­san­ta pro­gram, som det kan finnas möj­lighet att delt­a­ga i.