Om du är sven­sk och bosatt i Dan­mark och vill bli medlem i Quick sänd ett mail till Bod­il Asmussen:

bodilasm@gmail.com och Bod­il kon­tak­tar dig.

Årsavgiften är 250:-, som beta­las senast den 1/2 till

Den Danske Bank reg.nr. 1551 kon­tonr. 4201 049016