Besök i Moské april 2017

Mus­lim i Dan­mark.  Före­drag.

Konsert hos Mogens och Anni Dalsgaard maj 2017

Det nya Köpenhamn från vattensidan september 2017

Luther och reformationen oktober 2017

Quicks jullunch december 2017