Kära Quick­or,

Vi är en bra bit inne i det nya året. Feb­ru­ari månad är redan här. Det märks att dagar­na blir län­gre och ljusare. Även om vin­tern har tag­it bra grepp om naturen tit­tar de trogna små vår­blom­mor­na redan fram. Så otroligt livs­bekräf­tande!

Vi i pro­gramkom­mit­tén ser fram emot att se er vid våra oli­ka pro­gram­punk­ter under våren 2018. Varmt välkom­na!

Kära häl­sningar

Eva Ö, Eva S,  Ingrid, Liselott, Madeleine och Bod­il

Quick­pro­gram­met våren 2018